delivery

menssrote.gr

 

Πολιτική Επιστροφών

Η ΕΤΑΙΡΙΑ στηρίζοντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο σας δίνει τη δυνατότητα, μέσω της πληρότητας των περιγραφών των οποίων αναρτά στις σελίδες της, να απολαμβάνετε το προνόμιο της άμεσης επαφής με τα προϊόντα που διαθέτει από την οθόνη του υπολογιστή σας γρήγορα και εύκολα. Θέλοντας να αναδείξουμε τα οφέλη της χρήσης του διαδικτύου στις καθημερινές μας αγορές κατωτέρω παραθέτουμε τους όρους και προϋποθέσεις επιστροφής ελλαττωματικών η’ μη προϊόντων.

Επιστροφές προϊόντων λόγω λάθους παράδοσης

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος η’ ποσότητα η’ λείπει ιδιότητας η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με την ΕΤΑΙΡΙΑ ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην εταιρία καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν την ΕΤΑΙΡΙΑ αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την εταιρία τρόπος επιστροφής.

Επιστροφές ελλαττωματικών προϊόντων

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα, ισχύουν τα ακόλουθα :

(1) Η επιστροφή των προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά μετά την παράδοση θα γίνονται αποδεκτά εντός επτά (7) ημερολογιακών ημέρων από την παράδοση αυτών στον πελάτη και ταυτόχρονα θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνοδεύαν το προϊόν ( π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κοκ) και πλήρη τη συσκευασία του. Ο πελάτης βαρύνετε με τα έξοδα της αποστολής προς την ΕΤΑΙΡΙΑ και η ΕΤΑΙΡΙΑ βαρύνετε με τα έξοδα αποστολής του αντίκατασταθεντος προϊόντος.

To κόστος επιστροφής είναι: 4€ – 5€.

Το κόστος επιστροφής και επαναποστολής είναι: 8€ – 10€.

(3) Μετά την επιστροφή των προϊόντων γίνεται έλεγχος του ελαττώματος που αναφέρεται από τον πελάτη και στην συνέχεια επικοινωνία μαζί του για ενημέρωση του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.

(4) Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, πραγματοποιείται αντικατάσταση του προϊόντος με όμοιο καινούργιο η’ σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας με άλλο καινούργιο προϊόν όπου η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν μπορεί να το βρει σε εύλογο χρονικό διάστημα και ο πελάτης δεν επιθυμεί να διαλέξει κάποιο άλλο προϊόν ως αντικατάσταση αντίστοιχης αξίας η’ μεγαλύτερης πληρώνοντας την διαφορά τότε γίνεται ακύρωση της συναλλαγής και επιστροφή των χρήματων της αρχικής αγοράς με τραπεζική κατάθεση σε iban λογαριασμού του πελάτη η’ με τραπεζικό έμβασμα

(5) Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα η’ ελλιπή το ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό η’ μερικό συμψηφισμό της απαίτησης του αυτής έναντι του πελάτη.

Επιστροφές μη ελλαττωματικών προϊόντων – Δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τον πελάτη

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση των προϊόντων και η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

(1) Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με τα έντυπα που το συνοδεύουν και τη συσκευασία του σε αρίστη κατάσταση επιστροφή είδους γίνεται δεκτή, μόνο εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.

(2) Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως η’ και ηλεκτρονικά και η ΕΤΑΙΡΙΑ είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβή δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν.

(3) Ο καταναλωτής οφείλει εντός 14 ημερών από την ημέρα που κοινοποίησε στην εταιρία το αίτημα του για υπαναχώρηση, να επιστρέψει το προϊόν/τα, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας παραγράφου.

(4) Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η ΕΤΑΙΡΙΑ υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε το πολύ μέσα σε 14 μέρες από την παραλαβή των προϊόντων.

(5) Τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή προϊόντων (ακόμη και με δωρεάν αποστολή) επιβαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιβαρυνθεί με τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων, τότε αυτά θα αφαιρεθούν από το ποσό επιστροφής.

Η επιστροφή των χρήματων στον πελάτη της αρχικής αγοράς, θα γίνεται με τραπεζική κατάθεση σε iban λογαριασμού του πελάτη η’ με τραπεζικό έμβασμα
Ο πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει τη εταιρία αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών των αγαθών θα πρέπει να γίνει με βάση την πληροφόρηση που παρέχει η εταιρία και χωρίς να ανοιχθεί η συσκευασία των προϊόντων. Η εταιρία είναι πρόθυμη να ενημερώσει τον πελάτη για οποιαδήποτε ερώτηση με ηλεκτρονικό η’ άλλο τρόπο.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα η’ ελλιπή το ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό η’ μερικό συμψηφισμό της απαίτησης του αυτής έναντι του πελάτη.

Έντυπο υπαναχώρησης

Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως η’ και ηλεκτρονικά με απλή επιστολή στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του παραστατικού (αριθμός, ημερομηνία, όνομα), η περιγραφή του προϊόντος για το οποίο ασκείται η υπαναχώρηση καθώς και στοιχεία επικοινωνίας του υπογράφοντος.